PÁLYAVÁLASZTÁS

#03

Idén is eljött a pályaválasztási időszak, amikor az általános iskolák végzős tanulói komoly döntést hoznak. Mi ehhez szeretnénk segítséget nyújtani: bemutatjuk iskolánk szakmaképzési kínálatát és lehetőséget biztosítunk arra, hogy jobban megismerjenek minket!

Az NGM on-line pályaorientációs portálja

Pályaorientációs rendezvények – nyílt nap: 2020. november 25. 

Környezetvédelmi technikus

Gépésztechnikus

Gépi és CNC forgácsoló

Hegesztő

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

Szociális ápoló és gondozó

Kínált képzéseink

TagozatkódKépzési formaSzakmaOKJ számaKépzési idő (év)Felvehető létszám (fő)Felvételi követelmény
0100TECHKörnyezetvédelmi technikus5 0712 14 025148 általános
0101TECHGépésztechnikus5 0715 10 055148 általános
0102SZIGépi és CNC forgácsoló4 0715 10 073148 általános
0103SZIHegesztő4 0715 10 083228 általános
0104SZIGyermek- és ifjúsági felügyelő4 0922 22 013108 általános
0105SZISzociális ápoló és gondozó 4 0923 22 033148 általános

TECH: technikumi képzés | SZI: szakképző iskolai képzés

Pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos rendezvényeink

 • 2020. november 25. (szerda) 9:00 óra: NYÍLT NAP
  • Ezen a rendezvényen pályaorientációs napot tartunk. Az iskolánkban oktatott szakmákba tekinthetnek be az érdeklődők, valamint tájékoztatást adunk a 2021/2022-es tanévben bevezetésre kerülő új szakmákról is

5 éves TECHNIKUMI képzés

  • A képzés időtartama: 5 év, 2 év ágazati alapoktatás, ami ágazati alapvizsgával végződik, ezt 3 év szakirányú oktatás követi.
  • Először ágazatot választ, amivel két évig ismerkedik.
  • évfolyam után történik a szakmaválasztás.
  • évfolyamon előrehozott érettségi vizsgát tehet, maximum 3 tantárgyból: magyar, történelem, matematika.
  • évfolyamon érettségi vizsgát tesz idegen nyelvből.
  • Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy.
  • Az öt év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.
  • A technikusi vizsga emelt szintű érettséginek számít.

Technikumban a következő képzéseket hirdet­jük meg:

Környezetvédelmi technikus

 • Szakma azonosító száma: 5 0712 14 02
 • Tagozatkód: 010
 • Képzési idő: 5 év

Környezetvédelem és vízügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • alkalmazza a szakmai előírásokat, kezeli a környezeti adatokat, nyilvántartja a kibocsátásokat;
 • nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket;
 • részt vesz környezetvédelmi tervek készítésében;
 • közreműködik levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban;
 • részt vesz környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében;
 • közreműködik a környezet- és természet-védelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, egészséges környezetben éljünk.


Gépésztechnikus

 • Szakma azonosító száma: 5 0715 10 05
 • Tagozatkód: 0101
 • Képzési idő: 5 év

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, berendezések tervezésében és gyártásában.

Kiválasztja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a gyártáshoz szükséges, automatizált gyártóberendezések beüzemelésében. Gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök optimális működésének biztosítása érdekében.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes eljárással egyszerű alkatrészeket gyárt: kiválasztja a gyártandó munkadarab anyagát, típusát, meghatározza a gyártáshoz szükséges műveleteket, szerszámokat és mérőeszközöket, elvégzi a gyártási műveleteket;
 • mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot;
 • a mért jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti, a mérés eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált alkatrészt, gépegységet minősíti;
 • elvégzi hidraulikus és pneumatikus rendszerek elemeinek karbantartását, javítását, cseréjét;
 • beüzemeli a javított, karbantartott berendezést;
 • elvégzi a gépek, berendezések időszakos karbantartási munkálatait

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket, vonzza az automatizált technológia, szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.

3 éves SZAKKÉPZŐISKOLAI képzés

 • Az általános iskola elvégzése után három év alatt szakmát szerezhetnek a tanulók.
 • Első évben ágazati ismereteket adó oktatás folyik, ezt követően történik a szakmaválasztás.
 • és 11. évfolyamon a szakmai képzés duális keretek között zajlik.
 • A szakmai gyakorlat megszerzése duális képzés keretén belül szakképzési munkaszerződéssel cégeknél, vállalatoknál történik.

Gépi és CNC forgácsoló

 • Szakma azonosító száma: 4 0715 10 07
 • Tagozatkód: 0102
 • Képzési idő: 3 év

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkáló gépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.      

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és egyedi termékek előállítása.

Hegesztő

 • Szakma azonosító száma: 4 0715 10 08
 • Tagozatkód: 0103
 • Képzési idő: 3 év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre.

Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

 • Szakma azonosító száma: 4 0922 22 01
 • Tagozatkód: 0104
 • Képzési idő: 3 év

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A gyermek- és ifjúsági felügyelő közreműködik a gyermek és fiatal számára bentlakásos ellátást biztosító gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézmény gondozási, nevelési és fejlesztési tevékenységeinek szervezésében, megvalósításában és a háztartási feladatok ellátásában.

Megszervezi és elvégzi – a feladattól függően a gyermek, fiatal bevonásával – a gyermek, fiatal életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket az intézmény vezetője és a nevelő irányítása mellett. Részt vesz a szabadidős tevékenységek szervezésében és lebonyolításában. Infokommunikációs eszközöket és számítógépet használ.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen részt vesz a támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok gondozásában, nevelésében.

Szociális ápoló és gondozó

 • Szakma azonosító száma: 4 0923 22 03
 • Képzési idő: 3 év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében és segítésében.