PÁLYAVÁLASZTÁS

Idén is eljött a pályaválasztási időszak, amikor az általános iskolák végzős tanulói komoly döntést hoznak. Mi ehhez szeretnénk segítséget nyújtani: bemutatjuk iskolánk szakmaképzési kínálatát és lehetőséget biztosítunk arra, hogy jobban megismerjenek minket!

Az NGM on-line pályaorientációs portálja

Pályaorientációs rendezvények

A 2019/2020-as tanévre meghirdetett képzéseink

Gépésztechnikus

Gyakorló ápoló

Gépi és CNC forgácsoló

Hegesztő

Szociális ápoló és gondozó

Ipari gépész

Ösztöndíjak

Általános tudnivalók

Kínált képzéseink

TagozatkódKépzési formaSzakmaOKJ számaKépzési idő (év)Felvehető létszám (fő)Felvételi követelmény
0101TECHGépésztechnikus54 521 092+3178 általános
0100TECHGyakorló ápoló54 723 022+3178 általános
0102SZIGépi és CNC forgácsoló34 521 153248 általános
0103SZIHegesztő34 521 063148 általános
0104SZIIpari gépész34 521 163148 általános
0105SZISzociális ápoló és gondozó 34 762 013148 általános

TECH: technikumi képzés | SZI: szakképző iskolai képzés

Pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos rendezvényeink

 • 2019. november 28 (csütörtök) 9.00 óra: Nyílt nap
  • A rendezvény a pályaorientáció fontosságára hívja fel a figyelmet. A nálunk oktatott szakmákba tekinthetnek be az érdeklődők, valamint egy pályaválasztási tanácsadó segítségével bármilyen képzés, szakma után érdeklődhetnek.

Gépésztechnikus

 • OKJ: 54 521 09
 • Képzési idő: 2+3 év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános
 • Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Ipar szakmairány, Vegyipar szakmairány, Vízgépészet szakmairány.A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, berendezések tervezésében és gyártásában. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a gyártáshoz szükséges, automatizált gyártóberendezések beüzemelésében.Gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök optimális működésének biztosítása érdekében.
 • A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
  • alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes eljárással egyszerű alkatrészeket gyárt: kiválasztja a gyártandó munkadarab anyagát, típusát, meghatározza a gyártáshoz szükséges műveleteket, szerszámokat és mérőeszközöket, elvégzi a gyártási műveleteket;
  • mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot;
  • a mért jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti, a mérés eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált alkatrészt, gépegységet minősíti;
  • elvégzi hidraulikus és pneumatikus rendszerek elemeinek karbantartását, javítását, cseréjét;
  • beüzemeli a javított, karbantartott berendezést;
  • elvégzi a gépek, berendezések időszakos karbantartási munkálatait

  Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket, vonzza az automatizált technológia, szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.

Gyakorló ápoló

 • OKJ: 54 723 02
 • Képzési idő: 2+3 év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános
 • Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Felnőttbeteg-ápoló szakmairány, Csecsemő- és gyermekápoló szakmairány, Mentőápoló szakmairány
 • A csecsemő- és gyermekápoló a csecsemők és gyermekek ápolásában és gondozásában, a szülők megnyugtatásában közreműködik, az egyik legszebb hivatás. Feladatához tartozik kis betegeinek felkészítése a vizsgálatokra és beavatkozásokra, valamint a segítségnyújtás az orvos munkájához.A felnőttbeteg-ápoló részt vesz az ápolási tevékenységben a gyógyító folyamatokban, betegoktatást végez, lelki támogatást nyújt.A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja. A tatabányai Szent Borbála Kórházzal együttműködve a gyakorló ápoló szakra járó tanulóink már a tanulási idő alatt a kór­házban lesznek gyakorlaton, a nyári időszakban esedékes szakmai gyakorlatot is itt teljesíthetik. Miután megszerezték a gyakorló ápoló szakképesí­tést, munka mellett, a kórház kötelékében lehető­ségük lesz továbbtanulni, akár felsőoktatási vég­zettséget szerezve.

  Ajánlott mindenki számára, akinek fontos a segítségnyújtás, a mások iránti felelősségvállalás

Gépi forgácsoló

 • OKJ szám: 34 521 15
 • Képzési idő: 3 év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános
 • Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
  Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkáló gépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.
  Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és egyedi termékek előállítása.

Hegesztő

 • OKJ szám: 34 521 06
 • Képzési idő: 3 év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános
 • Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
  A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre.
  Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.
  Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

Szociális ápoló és gondozó

 • OKJ szám: 34 521 01
 • Képzési idő: 3 év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános
 • Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
  A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.
  Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében és segítésében

Ipari gépész

 • OKJ szám: 34 521 16
 • Képzési idő: 3 év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános
 • Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
  Választható szakmairányok: Ipar szakmairány, Vegyipar szakmairány, Vízgépészet szakmairány.
  Az ipari gépész a gyártósorok berendezéseinek, kisegítő részegységeinek szerelését, karbantartását, javítását végzi. Egyszerű munkadarabokról műszaki rajzot készít.
  A szakrajz alapján meghatározza a szerelési feladatok menetét, sorrendjét.
  Az alkatrészek kopásból és deformációból adódó károsodásainak javítási módszereit ismeri és a gyakorlatban is használja. Munkája során a gépészetben általánosan használt kéziszerszámok és kisgépek szakszerű és biztonságos használatával oldja meg a feladatait.

Ösztöndíjak

Azok a tanulók, akik hozzánk járnak két féle ösztöndíjra jogosultak. Az állam a hiány-szakképesítések tanulását a Szabóky Adolf ösztöndíjjal támogatja, emellett ha nálunk tanulsz Oroszlány Város Önkormányzata is támogatja tanulmányaidat.

Első félévben minden tanuló az államtól és Oroszlány városától is havi 10-10, összesen 20 000 Ft-ot kap. Az első félév után pedig a tanulmányi átlag alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra a támogatások mértéke:

Szakközépiskolai képzések esetén:

ÁtlagSzabóky Adolf (állami) ösztöndíj (Ft/hó)Oroszlány Városa tanulmányi ösztöndíj (Ft/hó)Összesen (Ft/hó)
2,51-3,0010 000010 000
3,01-3,5015 00010 00025 000
3,51-4,0020 00020 00040 000
4,01-4,5027 00025 00052 000
4,51-5,0035 00030 00065 000

Szakgimnáziumi képzések esetén:

ÁtlagSzabóky Adolf (állami) ösztöndíj (Ft/hó)Oroszlány Városa tanulmányi ösztöndíj (Ft/hó)Összesen (Ft/hó)
3,01-3,5020 000020 000
3,51-3,7030 000030 000
3,71-4,0030 00010 00040 000
4,01-4,5040 00015 00055 000
4,51-5,0050 00020 00070 000

Emellett a bejáró tanulóknak a bérlet árát is 100%-ban megtéríti az önkormányzat.

Az ösztöndíjak részletes leírását tartalmazó rendeletek az alábbiakban érhetők el:

Általános tudnivalók

Mivel az ösztöndíjakat a saját nevedre szóló folyószámlára utalják, ezért csináltass időben bankszámlát magadnak.