Felnőttképzés

Kedves Érdeklődő!

Intézményünkben az alábbi továbbtanulási lehetőségek állnak az érdeklődők rendelkezésére. Szakmáinkra a beiratkozás folyamatos, bővebb információ a Kapcsolat menüpont alatt kapható!

2021/2022-es tanévben esti tagozaton az alábbi szakokat hirdetjük meg:

Jelentkezési lap

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ

Jelentkezési lap

 • Szakma azonosító száma: 4 0923 22 03
 • Képzési idő: két év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános
 • A Szociális gondozó és ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap? és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.
 • A szakképesítéssel rendelkező képes:
  olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni köznyelvi és szakmai szöveget írni információkat gyűjteni a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni klienseit motiválni felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni info?kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban az alapvető szükségleteket felmérni a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni megbízás alapján kliense érdekeit képviselni saját gondozási munkáját dokumentálni részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

                                                        Gyermek- és ifjúsági felügyelő

Gyermek és ifjusági felügyelő OKJ 31 761 01 szaktanfolyam

• Szakma azonosító száma: 4 0922 22 01
• Tagozatkód: 01. • Képzést idő: 2 év

Szociális ágazat 2 éves képzése. amely szakképzettség megszerzésével zárul. A gyermek- és ifjú-sági felügyelő közreműködik a gyermek és fiatal számára bentlakásos ellátást biztosító gyer- mekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási intézmény gondozás’. nevelési és fejlesz-tési tevékenységeinek szervezésében. megvalósításában és a ‘,ártana. feladatok ellátásában.
Megszervezi és elvégzi – a feladattót függően a gyermek fiatal bevonásával – a gyermek fiatal életkorának állapotának megfelelő nap, tevékenységeket az intézmény vezetője és a nevelő irá-nyítása mellett. Részt vesz a szabadidős tevékenységek szervezésében és lébonyolításában. in- fokormmunikációs eszközöket és számítógépet használ.
Ajánlott mindenki számára, aki szívesen részt vesz a támogatásra szoruló gyermeke, fiatalok gondozásában. nevelésében.

KÉTÉVES ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS

Jelentkezési lap

 • Két év után a résztvevők érettségi vizsgát tesznek
 • Képzési idő: két év
 • Előtanulmányi feltétel: szakiskolai végzettség
 • Jelenleg a következő évfolyamon folyik képzés: 12.

                                                              Gépi és CNC forgácsoló


• Szakma azonosító száma: 4 0715 10 07
• Tagozatkód: 0102
• Képzési idő: 2 év
Gépészet ágazat 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész ha-gyornányos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket. eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkáló gépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkada-rab befogó- és továbbító eszközöket. Programot ir és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.
Ajánlott mindenki számára, aki szereti a gépeket érdekli a forgácsolás és egyedi termékek előállítása.

                                                              Gépésztechnikus

Gépész -technikus – HSZC Szentesi Zsoldos Ferenc Technikum

• Szakma azonosító száma: 5 0715 10 .
• Tagozatkód: 0101 • Képzési idő: 2 év
Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely technikus szintű szakképzettség meg-szerzésével zárul. A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek berendezések tervezésében és gyártásában.
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges anyagokat közreműködik a gyártáshoz szükség., automati-zált gyártóberendezések beüzemelésében. Gondoskodik a gépek berendezések karbantartásá-, ról. javításáról. irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. Méréseket elemzéseket végez a gyártóeszközök optimális működésének biztosítása érdekében.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes eljárással egyszerű alkatrészeket gyárt: kiválasztja a gyártandó munkadarab anyagát típusát meghatározza a gyártáshoz szükséges művelete-ket szerszámokat és mérőeszkozoket elvégzi a gyártási műveleteket • mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot • a mért jellemzőket jegyzókonyvben rögzíti, a mérés eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált alkatrészt gépegységet minősíti: • elvégzi hidraulikus és pneumatikus rendszerek elemeinek karbantartását javítását cseré-jét • beüzemeli a javított karbantartott berendezést • elvégzi a gépek berendezések időszakos karbantartási munkálatait
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket a forgó-mozgó alkatrészeket vonzza az automatizált technológia, szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.

HEGESZTŐ

Jelentkezési lap

 • Szakma azonosító száma: 4 0715 10 08
 • Képzési idő: két év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános
 •  A Hegesztő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
  Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.
 • A szakképesítéssel rendelkező képes:
  olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat munkaterületet ellenőrizni előkészíteni a munkadarabot beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat elvégezni a hegesztést önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

Felnőttoktatásban résztvevők jogosultságai

Diákigazolvány
A köznevelési intézményben tanuló diáknak az oktatás munkarendje szerinti diákigazolvány a NEK rendszerén keresztül, az intézményben igényelhető. A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

A felnőttoktatás előnyei a tanfolyami jellegű képzésekhez képest:

 • tandíjmentesség
 • bárki rész vehet benne, akinek még nincs vagy csak egy államilag finanszírozott OKJ-s végzettsége van
 • diákigazolvány
 • munka mellett végezhető

Bővebb információ a felnőttoktatásról a Tatabányai Szakképzési Centrum oldalán.

Jelentkezési lap

Szakmáinkra a beiratkozás folyamatos, bővebb információ a Kapcsolat menüpont alatt kapható!

Kérjük kísérje figyelemmel iskolánk honlapját, ahol a folyamatosan bővülő felnőttképzéssel kapcsolatos híreinket is közzétesszük!