Felnőttképzés

Kedves Érdeklődő!

Intézményünkben az alábbi továbbtanulási lehetőségek állnak az érdeklődők rendelkezésére. Szakmáinkra a beiratkozás folyamatos, bővebb információ a Kapcsolat menüpont alatt kapható!

A 2020/2021-es tanévben keresztféléves indulással az alábbi szakokat hirdetjük meg:

2021/2022-es tanévben esti tagozaton az alábbi szakokat hirdetjük meg:

Jelentkezési lap

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS

Jelentkezési lap

 • OKJ: 54 521 01
 • Képzési idő: két év
 • Előtanulmányi feltétel: érettségi
 • Jelenleg a következő évfolyamokon folynak képzések: 13, 14.
 • A Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.
 • A szakképesítéssel rendelkező képes:
  a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártását, felhasználását, karbantartását és javítását műszakilag és minőségügyileg tervezni, irányítani és ellenőrizni az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeit, anyag- és munkaerő-szükségletét előzetesen tervezni a rendelkezésre álló berendezések elhelyezését és rendszerbe illesztését irányítani, az új berendezéseket üzembe helyezni, a gépek termék- vagy műszakváltást megelőzően beállítani az üzemzavarok, minőségi problémáit megszüntetni és kivizsgálni a zavartalan alapanyag-ellátást biztosítani és a gyártási feltételeket folyamatos fenntartani az új termékek gyártását figyelemmel kísérni és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelezni, azokat kiküszöbölni gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységeket végezni új és módosított mechanikai berendezéseket, alkatrészeket, szerszámgépeket és vezérlőrendszereket, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszereket összeállítani és helyszínen szerelni gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek

SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ

Jelentkezési lap

 • OKJ: 34 762 01
 • Képzési idő: két év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános
 • Jelenleg a következő évfolyamokon folynak képzések: 10.
 • A Szociális gondozó és ápoló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap? és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.
  A szakképesítéssel rendelkező képes:
  olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni köznyelvi és szakmai szöveget írni információkat gyűjteni a különböző helyzetben élő emberekkel empátiával, toleranciával bánni érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartást tanúsítani elhivatottan, segítőkész odafordulással kapcsolatot teremteni adekvát módon kommunikálni, nondirektív segítő beszélgetést alkalmazni klienseit motiválni felelősségteljesen, nyitott módon hozzáállni a kliensek problémáihoz a szociális veszélyhelyzeteket, problémákat felismerni a szakmai etikai szabályokat betartani, a szakmai értékeit képviselni info?kommunikációs eszközöket és a számítógépet használni feladatait és a megoldandó problémákat gyakorlatiasan értékelni gondozási és alapápolási feladatokat szakszerűen elvégezni segítséget nyújtani a mindennapi életvitel biztosításában segítséget nyújtani a háztartásvitelben, háztartásgazdálkodásban az alapvető szükségleteket felmérni a foglalkoztatások szervezésében és lebonyolításában aktívan részt venni megbízás alapján kliense érdekeit képviselni saját gondozási munkáját dokumentálni részt venni a gondozási terv elkészítésében és megvalósításában az egészségügyi alapellátás állóeszközeit, az ápolás eszközeit használni és a szükséges műszereket kezelni a gyógyászati segédeszközöket, a kényelmi eszközöket használni, karbantartani, tisztítani az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és kötszereket használni háztartási gépeket, konyhatechnikai eszközöket és a textíliákat használni, tisztítani

KÉTÉVES ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉS

Jelentkezési lap

 • Két év után a résztvevők érettségi vizsgát tesznek
 • Képzési idő: két év
 • Előtanulmányi feltétel: szakiskolai végzettség
 • Jelenleg a következő évfolyamon folyik képzés: 12.

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ÜGYVEZETŐJE I ÉS II.

Jelentkezési lap

ON-LINE JELENTKEZÉS!

 • OKJ: 35 345 01 illetve 55 345 01
 • Képzési idő: egy év
 • Előtanulmányi feltétel: szakiskolai végzettség, II estén érettségi és OKJ végzettség

HEGESZTŐ

Jelentkezési lap

 • OKJ: 34 521 06
 • Képzési idő: két év
 • Előtanulmányi feltétel: 8 általános
 • Jelenleg a következő évfolyamokon folyik képzés: 9.
 •  A Hegesztő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
  Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.
 • A szakképesítéssel rendelkező képes:
  olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat munkaterületet ellenőrizni előkészíteni a munkadarabot beüzemelni a munkavégzéshez szükséges gépeket elvégezni a szükséges vágásokat, darabolásokat elvégezni a hegesztést önellenőrzést végezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után betartani és betartatni a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat

IRODAI TITKÁR

Jelentkezési lap

 • OKJ:
 • Képzési idő: két év
 • Előtanulmányi feltétel: érettségi
 •  Az Irodai titkár szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
  Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.
 • A szakképesítéssel rendelkező képes:
  számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával); külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani; gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni; táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni; iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben); számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat; ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat; ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat; ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni; feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni; megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven; ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven; projektfeladatokban részt venni; nyilvántartásokat vezetni; leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven; jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni; gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni; szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.


Felnőttoktatásban résztvevők jogosultságai

Diákigazolvány
A köznevelési intézményben tanuló diáknak az oktatás munkarendje szerinti diákigazolvány a NEK rendszerén keresztül, az intézményben igényelhető. A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

A felnőttoktatás előnyei a tanfolyami jellegű képzésekhez képest:

 • tandíjmentesség
 • bárki rész vehet benne, akinek még nincs vagy csak egy államilag finanszírozott OKJ-s végzettsége van
 • diákigazolvány
 • munka mellett végezhető

Bővebb információ a felnőttoktatásról a Tatabányai Szakképzési Centrum oldalán.

Jelentkezési lap

Szakmáinkra a beiratkozás folyamatos, bővebb információ a Kapcsolat menüpont alatt kapható!

Kérjük kísérje figyelemmel iskolánk honlapját, ahol a folyamatosan bővülő felnőttképzéssel kapcsolatos híreinket is közzétesszük!